MIAU, hjälp!

PSEY ry söker nu fosterhem för hittekatter.

Har du möjlighet att erbjuda skötselhjälp hemma hos dig? Djuren som behöver ett fosterhem är närmast sådana katter, som är i behov av speciell uppmärksamhet. Det kan vara fråga om föräldralösa eller förvildade kattungar, honkatter med sina ungar samt katter som behöver regelbunden medicinering, konvalescenter och speciellt skygga kattindivider.

Fosterhemmet fungerar som hittedjurens frivilliga vårdplats, men djuren är i PSEY:s besittning och föreningen har ansvaret för att hitta nya hem samt att sedan överlämna katterna till dem.

Vårdtiden i fosterhemmet kan variera från några veckor till flera månader från fall till fall.

Vi förutsätter att fosterhemmet

  • har erfarenhet av katter och deras skötsel samt medicinering
  • har förståelse för att hittedjuret har kunnat uppleva hårda tider och att det inte litar på människan
  • har förmåga att handskas med skygga individer på ett lugnt och pålitligt sätt
  • kan erbjuda åt katten ett tillräckligt stort rum, gärna med fönster
  • har möjlighet att ge åt katten rikligt med tid genom att aktivera och umgås
  • har möjlighet att transportera djuret exempelvis till veterinären
  • har intresse för samarbetet samt smidig och öppen inställning
  • Om det finns egna keldjur i fosterhemmet, bör de vara avmaskade och vaccinerade. De får inte vara bärare av smittosamma sjukdomar. Om det finns barn i fosterhemmet är föräldrarna givetvis ansvariga för hittedjuret.

Föreningens representant kollar fosterhemmet innan vi överlämnar hittekatten. PSEY ry erlägger avgifterna för de katter som placeras i fosterhem såsom avmaskning och veterinärens kostnader. Föreningen bidrar också med utgifterna för mat och kattsand.

Om du har intresse för en fosterhemsplacering, vänligen sänd oss ett e-mail: psey@psey.net. Berätta i korthet om dig själv och ditt hem. Vi tar sedan kontakt fortast möjligt.

Borgånejdens djurskyddsförening rf

This entry was posted in Okategoriserad. Bookmark the permalink.