Föreningen

Historia

Borgånejdens djurskyddsförening rf (PSEY ry) grundades i februari 1993.
I början inkvarterades hittedjuren hemma hos medlemmarna. I november 1994 kunde Borgå visa upp en lämplig
fastighet för mottagning av hittedjur, nämligen den gamla folkskolan i Tolkis. Utrymmen upprustades som
talkoarbete så att de blev lämpliga för katter och besökare.

Verksamhet

Föreningen tar emot katter och andra små sällskapsdjur (inte hundar). Vilda djur vägledes vidare till kunniga skötare. Hittedjurhuset tar årligen emot ca 100 rymda och övergivna katter, varav en femtedel kan återlämnas till sina gamla hem, de övriga placeras till nya familjer. Om vi inte får tag i djurets ägare inom två veckor, så försöker föreningen hitta ett
nytt hem enligt djurskyddslagen, som trädde i kraft år 1998. I medeltal hittas ett nytt hem åt katterna inom två månader.

Föreningen fungerar huvudsakligen med frivillg arbetskraft. Katthuset har morgon- och kvällsturer då man tar hand om djurens basbehov. Under arbetsturen matas katterna och får sin eventuella medicin. Städning ingår givetvis också i rutinerna. Borgå stad och Sibbo kommun köper tjänsten för hittedjurens lagstadgade tillvaratagandet av PSEY.
Viktiga inkomstkällor härutöver är medlemsavgifterna och donationer. Medelanskaffningar görs också via lopptorget och genom att arrangera basarer.

Katthuset

Hittedjurhuset i Tolkis har 13 rymliga karantänrum för ankommande katter. En ny katt är i karantän i regel 4-6 veckor, tills man säkert har konstaterat att den är frisk och kan anpassa sig till de övriga katterna i gemensamma utrymmen. Veterinären gör besök varannan vecka för att kolla katternas hälsotillstånd. Samtidigt kan hon ta emot medlemmarnas keldjur för enklare behandlingar utan tidsbeställning.

Katthusets invånare bor i nedre våningen, i övre våningen fungerar loppmarknaden, som är öppen under besökstid på kvällen kl 18-19.