Styrelsen

Styrelsemedlemmar år 2017:

Matilda Ekholm ordförande ( puheenjohtaja @ psey. net )
Tiina Lammi viceordförande ( varapuheenjohtaja @ psey. net )
Sanna Järvenpää sekreterare ( sihteeri @ psey. net )
Taija Lukin kassör ( rahastonhoitaja @ psey. net )
Marjo Voutilainen
Suppleanter Jaana Juvonen och Victoria Rautio